سلام آقای یزدانی خسته نباشیدمن یه بسته ی ادیوس استفاده کردم ۹کیلوکم کردم